Letersi

Gjuha shqipe dhe identiteti i saj

*Fjalë e mbajtur përpara kryesisë së Kuvendit Popullor të Shqipërisë me rastin e "Vitit të gjuhës shqipe" Me përgëzimet e falenderimet për organizatorët e kësaj tryeze, nuk do ta shihja të tepruar të thoshj...

Tregim nga Harallamb Fandi

Akuareli, kënga e lejlekut dhe...   Ai djalë vraponte duke i çuditur kalimtarët, madje duke i venë dhe në dyshime. Kur e kuptuan që po merrte rrugën për te hyrja e spitalit ata i lanë hamendësimet dh...