Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve (ICOM), gjatë Konferencës së tij në Pragë, vendosi një përkufizim të ri për muzetë.

“Një muze është një institucion i përhershëm, jofitimprurës, në shërbim të shoqërisë, i cili hulumton, mbledh, konservon, interpreton dhe ekspozon trashëgiminë materiale dhe atë jomateriale. Të hapur për publikun, të aksesueshëm dhe gjithëpërfshirës, ​​muzetë nxisin diversitetin dhe qëndrueshmërinë. Ata funksionojnë dhe komunikojnë në mënyrë etike, profesionale dhe me pjesëmarrjen e komuniteteve, duke ofruar përvoja të ndryshme për edukim, kënaqësi, reflektim dhe shkëmbim njohurish”, u theksua gjatë konferencës.

Gjatë punimeve të Konferencës u zgjodh presidentja e ICOM, Emma Nardi, e cila do të qëndrojë në këtë post deri në 2025-ën.

Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve, është një organizatë ndërkombëtare e muzeologëve për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore./ atsh