Sociale

3 forcat kryesore që formësojnë karakterin

Karizma mund të jetë e dobishme në tërheqjen e njerëzve, por është kryesisht e padobishme kur bëhet fjalë për arritjen e një ndikimi pozitiv afatgjatë mbi njerëzit dhe organizatat që ne drejtojmë. Për këtë, na ...

Disa thënie për njeriun

#1. Ai njeri që ka shpirt të butë e nuk di si mposhtet e keqja, ai mposhtet dhe venitet prej saj. – O. de Balzak #2. Arrihet më shumë me anë të miqësisë e të përmbajtjes, se sa të frikës. Dhuna mund të j...